Algemene voorwaarden

Aanmelding
Alle klanten vullen een intakeformulier in. De persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve en therapeutische doeleinden gebruikt.

Afspraken
Alle behandelingen vinden plaats op afspraak.

Annuleren
Afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren afgemeld te worden. Afspraken die niet tijdig worden afgemeld worden bij u in rekening gebracht.

Betalingen
De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum.

Aansprakelijkheid
Praktijk In de Rust is niet verantwoordelijk voor diefstal en/of beschadiging van goederen van de klant. In geval van aangerichte schade of vernielingen in de praktijk, kan de praktijk de klant aansprakelijk stellen.

Hygiëne & gedragscode
Er wordt gezorgd voor een prettige ruimte en schone handdoeken. De klant draagt zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Binnen de praktijk en tijdens de afspraken dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.